VVK_podolzzavod-za

naslovAdamičeva 22
SI-1000 Ljubljana
Slovenija (EU)

stik
first_piper@vigevageknjige.org

(za naročila in vse dodatne informacije)
anja@vigevageknjige.org
(za uredniške posle)
nejc@vigevageknjige.org
(financminister)
+386 (0) 40 218 936
(hotline za naročila)

bancne
VAT no.: 23482249
Bank account: SI56 6100 0001 9123 315
SWIFT: HDELSI22
Bank address: Delavska hranilnica d.d.,
Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (EU)