UREDNIŠTVO

Anja Golob – glavna in odgovorna urednica, prevajalka (anja@vigevageknjige.org)
Majda Peklaj – urednica, stiki in organizacija (majda@vigevageknjige.org)
Katja Šaponjić – prevajalka, lektorica

PR ODSEK

Polonca Štritof Kosem (polonca@vigevageknjige.org)

FINANČNI ODSEK

Nejc Golob – financminister (nejc@vigevageknjige.org)
Helena Sebanc – računovodstvo

KREATIVA

Matjaž Krmelj – prvi postavljavec
Teja Cetinski – IT
Dean Ivandić – gost kreativc & vizualc 2018
Eva Mlinar – gostja kreativka & vizualka 2019

PROJEKTNE SODELAVKE & SODELAVCI

Maša Ogrizek, Bor Pungerčič, Andrej Urbanc, Mojca Kranjc, Mita Gustinčič Pahor, Zala Č. Gruden, Andrej Tomše, Liza Linde

VVK CGP

Kaja Avberšek