Pogoji prodaje & politika zasebnosti

Pogoji prodaje

Tole je FIN DROBNI TISK z vsemi podatki o pogojih spletnega poslovanja z založbo VigeVageKnjige:

1. SPLOŠNOSTI

Spletno prodajo knjig na svoji spletni strani izvajajo VigeVageKnjige, zavod za literarno založništvo in druge svobode, z domicilom na naslovu Runkova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (skrajšano: Zavod VigeVageKnjige, med nami: VVK). Zavod je v razvid vpisan pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu z matično številko 6499732000 in identifikacijsko številko za DDV SI23482249. Zavod VigeVageKnjige je zavezanec za DDV.

2. CENE

Vse naše cene so v evrih (EUR) in vključujejo 5-odstotni DDV, kot ga za knjige žal določa slovenska zakonodaja. Cene veljajo do preklica. Na spletni strani je ob posamezni knjigi torej navedena maloprodajna cena (MPC) oz. cena z že obračunanim popustom.

3. RAČUN, NAROČILO IN DOSTAVA – MOČ ŠTEVILKE 8 (OSEM)

Knjige je mogoče naročiti ali v spletni trgovini ali z elektronsko pošto na naslov [javascript protected email address]. Ko prejmemo naročilo, ti pošljemo predračun z vsemi podatki in te prosimo, da ga plačaš najkasneje v 8 (osmih) dneh, sicer smo ga prisiljeni, z žalostjo v srcu, zavreči in pozabiti. Ko pa plačilo prejmemo, ti naročeno z veseljem pošljemo najkasneje v 8 (osmih) dneh, načeloma pa takoj, takojci. Če imaš reklamacije, jih lahko uveljaviš, ugani, v 8 (osmih) dneh po prejemu pošiljke, sprejemamo pa jih na naslovu [javascript protected email address]. Račun prejmeš po pošti, ljubko vtaknjen v naročeno.

4. POŠTNINA

Ob nakupu v spletni knjigarni lahko kot dostavo izberete tudi možnost pošiljanja naročenih knjig s Pošto Slovenije. V tem primeru zaračunavamo VigeVageKnjige pavšalne stroške poštnine, in sicer: za naročila znotraj Slovenije je poštnina brezplačna za vsa naročila v vrednosti 30 eur ali več, za naročila nižje vrednosti pa je enotna, namreč 2 eur. Za naročila kamorkoli v tujino zaračunavamo skladno s cenikom Pošte Slovenije enotno poštnino v vrednosti 6,40 eur.

5. ODSTOP OD NAKUPA

Bralka/bralec si lahko premisli, za kar ima od prejema naročenega 15 (petnajst) dni časa. V ta namen mora poslati pisno obvestilo na elektronski naslov [javascript protected email address] in naročeno nato vrniti v nespremenjeni obliki, nepoškodovano, na naš naslov, za kar ima 8 (osem) dni časa, šteto od dne obvestila o odstopu od nakupa. Poštnino za vračilo mora poravnati naročnik/naročnica, celotno kupnino pa bomo z VigeVageKnjig nato najkasneje v 5 (petih) dneh vrnili na njen ali njegov transakcijski račun, s katerega smo ga prejeli, oziroma odstranili bremenitev v primeru plačila preko PayPal oz. kreditne kartice.

6. DOKUMENTACIJA

Vsa dokumentacija o naročilu in nakupu se hrani in je dostopna na naslovu založbe VigeVageKnjige.

7. VARNOST PODATKOV

Zagotavljamo, da vse osebne podatke skrbno hranimo in da jih uporabimo zgolj in samo v namene naročila. Ne posredujemo jih tretjim osebam in ne uporabljamo jih za množično pošiljanje obvestil. Bralec/bralka se ob naročilu lahko, če želi, naroči na naše e-novice, ni pa to obvezno in ni pogoj za nakup. Obvezno pa je, da se zaveda, da z oddajo naročila potrjuje svojo seznanjenost z našimi splošnimi prodajnimi pogoji (torej temi tukaj) ter svoje strinjanje z njimi.

Politika zasebnosti

Kaj ureja ta Politika zasebnosti in kdo je upravljavec osebnih podatkov?

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov, katerih upravljavec je VIGEVAGEKNJIGE, zavod za literarno založništvo in druge svobode, Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju VVK).

Ta Politika zasebnosti vsebuje vse informacije o namenih in pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov, o pravicah, ki jih imajo uporabniki v zvezi s svojimi osebnimi podatki, in o načinu njihovega uveljavljanja ter o piškotkih pri uporabi spletne strani https://vigevageknjige.org.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) in za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je Anja Zag Golob. Za vsa vprašanja in poizvedbe, vključno z morebitnimi zahtevki za uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki je dosegljiva na: [javascript protected email address].

Katere osebne podatke zbiramo in na kakšen način?

Za potrebe poslovanja VVK zbira različne osebne podatke, zlasti: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, elektronsko pošto, telefonsko številko in morebitne ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletni strani https://vigevageknjige.org. Zaradi varnosti in dokazovanja se lahko zbirajo tudi IP naslovi, s katerih uporabniki dostopajo do spletne strani https://vigevageknjige.org.

VVK pridobiva osebne podatke večinoma neposredno od uporabnika preko spletne trgovine ali preko neposredne komunikacije z uporabniki. Nekatere druge podatke lahko VVK dobi tudi od partnerjev, npr. bank.

Za katere namene in na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke?

Obdelava osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

VVK obdeluje osebne podatke z namenom identifikacije posameznikov, sklepanja pogodb z uporabniki, dobave blaga uporabnikom, obveščanja uporabnikov o ponudbi ali dogodkih in za namene statističnih analiz povezanih z uporabniki, na podlagi katerih VVK uporabnikom pošilja ponudbe in druge informacije.

VVK lahko osebne podatke obdeluje na različnih pravnih podlagah:

 • na podlagi pogodbe z uporabnikom,
 • na podlagi zakona, ko tako določa področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja),
 • na podlagi zakonitega interesa, če oceni, da interesi VVK ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami (npr. za preprečevanje prevar in zlorab ali za izterjavo neplačanih pogodbenih obveznosti),
 • na podlagi soglasja uporabnikov.

Če temelji obdelava osebnih podatkov s strani VVK na soglasju, lahko posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot ga je podal. Morebiten preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja in ne upravičuje odstopa od morebitnega obstoječega poslovnega razmerja posameznika z VVK. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi soglasja pred njegovim preklicem.

Koliko časa obdelujemo (hranimo) osebne podatke?

VVK obdeluje in hrani osebne podatke toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani. V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja uporabnika VVK hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja. V okviru zakonitega interesa VVK hrani osebne podatke uporabnikov praviloma še 10 let od njihovega zadnjega nakupa. Določene podatke je VVK kot upravljavec podatkov dolžan hraniti skladno z veljavno področno zakonodajo (npr. davčna zakonodaja).

Po tem, ko je namen obdelave podatkov izpolnjen oziroma je soglasje preklicano, VVK podatke izbriše oziroma omeji dostop do njih. Zaradi potrebe po izvajanju nadaljnjih tržnih analiz lahko VVK nekatere podatke, namesto, da jih izbriše, anonimizira na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, ni več določljiv.

Ali in komu posredujemo osebne podatke?

Podatki, ki jih VVK zbere od uporabnikov, so zaupni in jih VVK v nobenem primeru ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. VVK lahko osebne podatke posreduje svojim zaupanja vrednim partnerjem ali drugim osebam po zakonski dolžnosti.

VVK lahko podatke posreduje:

 • družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ter družbam, ki vzdržujejo informacijski sistem in zagotavljajo delovanje spletne strani,
 • družbam, ki izdajajo kreditne kartice in ponudnikom plačilnih storitev z namenom obdelave plačil in bankam na podlagi posameznikovega naročila za namene izpolnjevanja prodajne pogodbe,
 • računovodskemu servisu,
 • pooblaščenim ustanovam, za katere tako zahteva zakon (npr. sodišča).

Vse tretje osebe, ki jim VVK posreduje podatke, so zavezane k zaupnosti in skrbnemu ravnanju skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Osebne podatke lahko takšne osebe obdelujejo samo v okviru navodil VVK in nikakor za lastne namene.

VVK ne iznaša osebnih podatkov v tretje države (t.j. države, ki niso v Evropskem gospodarskem prostoru) ter v mednarodne organizacije.

Kako zagotovimo varnost obdelave osebnih podatkov?

VVK posveča posebno pozornost varnosti obdelave osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih VVK zbira, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. VVK zbrane osebne podatke v največji možni meri zavaruje pred zlorabami, izgubo, uničenjem, spremembo, obdelavo za neupravičene namene, nepooblaščenim dostopom in razkritjem. V ta namen VVK uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe.

VVK bo osebne podatke uporabil zgolj za tiste namene, za katere so bili zbrani. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj osebe, ki so za to pooblaščene s strani VVK – njegovi zaposleni ali pogodbeni partnerji.

Na spletni strani se za prenos podatkov med uporabnikom in strežnikom uporablja varna povezava HTTPS. Podatki so z uporabo protokola SSL (Secure Socket Layer) digitalnega potrdila SSL šifrirani in s tem neberljivi tretji osebi.

Kakšne pravice ima posameznik glede obdelovanja osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavlja?

VVK uporabnikom omogoča uveljavnjanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najkasneje v roku enega meseca po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne predvideva krajšega roka.

VVK uporabnikom omogoča uveljavljanje naslednjih pravic, ki se nanašajo na obdelovanje in hrambo osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa do podatkov (uporabnik ima pravico od VVK dobiti informacijo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in v takšnih primerih pridobiti tudi dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov),
 • pravica do popravka (uporabnik, ima pravico doseči, da VVK brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke ali dopolni nepopolne osebne podatke v zvezi z njim),
 • pravica do izbrisa oziroma pozabe (uporabnik ima pravico doseči, da VVK brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim),
 • pravica do omejitve obdelave (uporabnik ima pravico doseči, da VVK omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov),
 • pravica do prenosljivosti podatkov (uporabnik ima pravico, da mu VVK v strukturirani, splošno uporabljivi in strojno berljivi obliki posreduje osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je VVK posredovala tretjim osebam, ter pravico, da te podatke neovirano posreduje drugemu upravljavcu),
 • pravica do ugovora (uporabnik ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov. V takšnih primerih bo VVK nemudoma prenehala obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov),
 • pravica do vložitve pritožbe (če uporabnik meni, da VVK z obdelavo njegovih osebnih podatkov krši slovensko ali evropsko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu).

Ko uporabnik vloži zahtevo v zvezi s svojimi osebnimi podatki preko elektronskih sredstev, mu VVK informacije, kadar je to mogoče, zagotovi preko elektronskih sredstev, razen če uporabnik izrecno zahteva drugačen način posredovanja informacij.

VVK lahko uporabnika, ki je vložil zahtevo v zvezi s svojimi osebnimi podatki, pozove k posredovanju dodatnih informacij, če obstaja upravičen dvom v zvezi z njegovo identiteto.

Uporabnik se lahko za uveljavljanje svojih pravic glede osebnih podatkov obrne na VVK ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) preko elektronskega naslova [javascript protected email address].

Ali uporabljamo piškotke?

VVK na svoji spletni strani https://vigevageknjige.org uporablja besedilne datoteke, ki jih spletno mesto ustvari med obiskom uporabnika (piškotki).

Piškotki so ključnega pomena za zagotavljanje prijetne uporabniške izkušnje (npr. e-poslovanje, interakcija med uporabnikom in spletno stranjo itd.). Piškotki se shranijo v uporabnikovo napravo, preko katere uporabnik dostopa do spletne strani https://vigevageknjige.org, njihovo shranjevanje pa je pod nadzorom uporabnikovega brskalnika. Piškotki za uporabnika niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

VVK na spletni strani https://vigevageknjige.org uporablja tudi začasne ali sejne piškotke – piškotke, ki VVK omogočajo povezavo uporabnikovih dejanj med potekom seje v brskalniku. Seja v brskalniku se začne, ko uporabnik odpre okno brskalnika, in se konča, ko ga zapre. Sejni piškotki se ustvarijo začasno in se izbrišejo, ko uporabnik zapre okno brskalnika.

Seznam piškotkov, ki jih na svoji spletni strani https://vigevageknjige.org uporablja VVK:

 • PHPSESSID – sejni piškotek, potreben za delovanje spletne strani. Vsebuje šifro seje in omogoča osnovne funkcije, kot je seznam izdelkov v košarici. Ne vsebuje osebnih podatkov in se izbriše ob koncu seje (zaprtju brskalnika).

Prijava na ljubezensko pismo (e-novice)

Uporabnik se lahko prijavi na ljubezensko pismi (e-novice), preko katerega VVK uporabnike običajno enkrat mesečno obvesti o pomembnih dogodkih in posebnih novostih v ponudbi ipd. S prijavo na ljubezensko pismo se uporabnik vpiše na seznam prejemnikov ljubezenskega pisma, za potrebe katerega VVK zbira določene osebne podatke (npr. ime in priimek, e-naslov).

Ko uporabnik izpolni in pošlje spletni obrazec, na navedeni elektronski naslov prejme potrditveno sporočilo. S potrditvijo sporočila je uporabnik do preklica prijavljen na VVK ljubezensko pismo (e-novice), od katerega se lahko uporabnik kadarkoli odjavi s klikom na gumb »odjava«.

Smo prisotni tudi na družbenih omrežjih?

Na spletni strani https://vigevageknjige.org se nahajajo gumbi s povezavami na različna družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, X). S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja uporabnik dostopa do profilov VVK na tem družbenem omrežju. Klik na te ikone družbenim omrežjem omogoča, da uporabniku hitro ponudijo relevantne informacije, glede na njegovo spletno aktivnost.

Ta Politika zasebnosti je bila prvič objavljena in velja od 4. 2. 2021.