Izjava za javnost

Po končanem slovenskem knjižnem sejmu (SKS) pošlje organizator vsem udeleženim založbam in samozaložnikom / samozaložnicam povezavo na svojo anketo o udeležbi na SKS, ki jo po svojih besedah izvaja z namenom izboljšanja sejma. 

Založba VigeVageKnjige je bila letos kljub udeležbi na sejmu s spiska prejemnic in prejemnikov tega e-sporočila zavestno izpuščena, kot vzrok za to gesto pa organizator navaja izjavo ene od članic uredništva, pred sejmom objavljeno na njeni osebni FB-strani v izključno lastnem imenu.

Založba odločno obsoja tovrstne avtoritarne, diskriminatorne prakse in se od njih ograjuje ter izraža skrajno zaskrbljenost tako nad njimi kot nad njihovimi implikacijami. Takšno samovoljno ravnanje izkazuje po eni strani temeljno nerazumevanje demokratičnih postopkov v smislu pravice do besede kot temeljnega postulata svobodne, civilizirane družbe, ter želi očitno po drugi strani vzbuditi strah pred konkretnimi posledicami ob izraženem nestrinjanju ali kritiki ravnanj organizatorjev SKS.

Nedopustno je, da so založbi ob izpolnitvi vseh enakih dolžnosti kratene enake pravice, posebej ko gre za izražanje mnenj. To je, ker gre za anketo, poleg tega še paradoksalno in vzbuja utemeljen dvom v namen dejanskega izboljšanja SKS, ki naj bi jim bila anketa v osnovi namenjena, s tovrstnim ravnanjem pa deluje UO SKS tudi v nasprotju z javno izraženo pripravljenostjo na dialog, posebej z majhnimi založbami, ki zaostrene pogoje dela in izjemno finančno breme udeležbe na SKS najbolj občutimo. Tovrstno ravnanje nam, posebej ob dejstvu ignoriranja vprašanj, ki jih je po SKS na njegovo vodstvo v javnem pismu v imenu založbe naslovila glavna urednica, jasno kaže, kako zelo smo s svojimi predlogi v tem dialogu dejansko zaželeni.  

 

VigeVageKnjige