Brezplačna poštnina v Sloveniji – za naročila v vrednosti 30 eur ali več!

OBVESTILO TER OPRAVIČILO BRALKAM, BRALCEM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

Založba VigeVageKnjige [založba VVK] in Anja Golob [avtorica] jemljeta za svojo dolžnost in odgovornost, da svoje bralstvo ter zainteresirano javnost neposredno obvestita o nastali situaciji v zvezi s sodelovanjem pri predstavi »Ariol« Slovenskega mladinskega gledališča [SMG]. Zahvaljujemo se za pozornost.

 

Lani je SMG avtorici naročil odrsko adaptacijo otroške stripovske serije »Ariol«, ki v slovenskem prevodu izhaja pri založbi VVK. Adaptacija, nastala ekskluzivno z namenom gledališke uprizoritve v režiji Matjaža Pograjca, je natančno strukturirano avtorsko delo jasne dramaturške zasnove, ki ga v logičnem dogajalnem zaporedju sestavlja 12 epizod, izbranih iz prvih štirih delov, da v največji možni meri ohranja vsebino, atmosfero in duha originalne stripovske serije »Ariol«.

 

Pogodba med SMG in avtorico med drugim daje slednji »pravico, da se upre vsaki skazitvi, okrnitvi ali drugačni spremembi avtoričinega dela ali imena, ki bi nastala brez njenega privoljenja«, ter SMG »pravico omejene predelave dela, ki je glede na običaje v stroki potrebna zaradi sledenja dramaturški in režijski zasnovi gledališke uprizoritve dela«.

 

Avtorica je svoje pogodbene obveznosti v celoti izpolnila. Njena adaptacija je bila tako s strani vodstva gledališča kot s strani režiserja sprejeta brez pripomb. Nikoli ni bila obveščena o nobeni spremembi svojega besedila. Predpostavljala je, da tudi SMG pogodbo spoštuje.

Na lastno iniciativo je po ogledu spletne strani SMG 14. 12. zaprosila za vpogled v zadnjo verzijo besedila »Ariol«. Prejela je tekst z oznako 7. 12. (premiera predstave je bila napovedana za 8. 12., a je bila zaradi bolezni prestavljena).

 

Kljub nespornemu spoštovanju zgodovine, pomena in družbene vloge SMG ter iskreni želji po uspešnem sodelovanju sta se po pregledu omenjene verzije besedila tako avtorica kot založba VVK prisiljeni od predstave v celoti distancirati. Primerjava z oddano in potrjeno avtoričino adaptacijo namreč izkazuje banalizacijo vsebine ter skazitev avtoričinega avtorskega dela v obsegu kar 30 % besedila. To absolutno presega v pogodbi dopuščeno pravico do omejene predelave dela, potrebne za ugledališčenje v skladu z običaji stroke, kar avtorica – po dvajsetih letih dela v stroki (kritičarka, dramaturginja), ki predpostavlja poznavanje gledaliških procesov, režijskih postopkov in metod ugledališčenja teksta – odgovorno trdi. Način in obseg ugotovljenih posegov v adaptacijo, ki je avtorsko delo s pripadajočo zakonsko zaščito, zbujata vprašanje po sami smiselnosti naročanja adaptacije, narejene izključno za konkretno predstavo. Ob tem poudarjamo, da noben poseg v adaptacijo z avtorico ni bil usklajen, kar takisto predstavlja očitno kršitev pogodbe, na kar niti avtorica niti založba VVK nikakor ne pristajata. Med drugim so besedilu dodane 4 epizode iz stripovske serije, za slovenske prevode katere nosi pravice založba VVK, ki SMG ni dovolila ne njihove rabe ne posegov vanje.

 

Ker po mnenju avtorice in založbe VVK predstava, zasnovana na podlagi tako spremenjenega besedila ni oziroma ne more biti »Ariol«, skladen z imenom in duhom istoimenske stripovske serije – katere srž so izjemno premišljeno doziran humor, ki nikoli ni na prvo žogo, očitno izogibanje črno-belemu slikanju tako oseb kot situacij, pomenska večplastnost, ki se zoperstavlja poenostavitvam, ter skrajna subtilnost v tonu in atmosferi, zaradi česar se serija jasno loči od ostalih podobih in ima toliko večji uspeh –, svojim strankam ter zainteresirani javnosti sporočamo, da smo posledično zahtevali umik imen avtorice in založbe z vseh s predstavo povezanih objav.

A založba je – ker SMG avtorice in nje kot rečeno ni obvestil o nobeni spremembi sprejete in potrjene odrske adaptacije – v dobri veri predstavo z boni za ogled oglaševala na svoji stojnici na minulem slovenskem knjižnem sejmu. Zato želimo poudariti, da naš namen ob tem nikakor ni bil, da bi kogarkoli zavajali pri nakupu knjig, ter se iskreno opravičiti vsem bralkam in bralcem, ki bi to gesto tako razumeli. SMG smo zaupali, saj sta po našem prepričanju presoja in odgovornost za kakovost in uprizoritveno primernost odrskega dela stvar vodstva gledališča, a tudi za to zaupanje v odnosu do svojih strank prevzemamo odgovornost. Če katerakoli od njih meni, da je bila posledično z naše strani oškodovana, jo vljudno prosimo, da se obrne na založbo. Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da to popravimo.

 

Obžalujemo, da SMG ni želel ugoditi zahtevi avtorice z dne 19. 12. po spoštovanju pogodbe ter da je prezrl opozorilo založbe VVK o prepovedi rabe kateregakoli dela slovenskega prevoda serije »Ariol« razen uporabljenih v avtoričini adaptaciji. Za zaščito svojih avtorskih in moralnih pravic tako posledično na razpolago nimamo druge razen pravne poti.

 

 

 

Anja Golob

in

Založba VigeVageKnjige