2. NATEČAJ ZA IZVIRNI RISOROMAN

Po res skrajno uspelem prvem radostno razpisujemo 2. NATEČAJ ZA ORIGINALNI, še neobjavljeni RISOROMAN V SLOVENSKEM JEZIKU (če je jezik uporabljen).

Od leta 2019 založba VigeVageKnjige poleg prevodnih del vsako leto izda tudi en originalni naslov. Doslej so izšle Vinjete straholjubca Eve Mahkovic in Eve Mlinar, Mestne ptice Gašperja Krajnca ter Žabci Dore Kaštrun, za letos pa pripravljamo izide še treh, od katerih sta dva zmagala na lanskem razpisu: Tik je šel v gozd po drva Rama Cunte & Mihe Hančiča, Sumatre Katarine Šeme ter Vaških ptic Gašperja Krajnca.

Želimo si, da bi se šestim v letu 2023 pridružila sedma, zato razpisujemo natečaj, na katerega se lahko prijavite vse in vsi, ki v žanru risoromana ustvarjate v Sloveniji. V uredništvu bomo med prispelimi predlogi izbrali po našem mnenju najbolj ustreznega za program prihodnje sezone (2023). Izdajo bomo seveda honorirali, z avtorico ali avtorjem izbrane knjige pa bomo sklenili pogodbo, ki bo natančneje opredeljevala pogoje sodelovanja.

Že vnaprej povemo, da smo alergični na zamujanje in kršenje dogovorjenih rokov. Od avtoric in avtorjev pričakujemo profesionalnost, visoko delovno etiko ter zavezanost skupnemu cilju izdaje knjige, mi pa mu/ji ponujamo uredniško pomoč glavne urednice VVK Anje Zag Golob pri razvoju dela, lekturo, korekture, postavitev, pripravo na tisk ter tisk in distribucijo knjige. Pripravili bomo vsaj en promocijski dogodek ob izidu knjige ter o slednjem ustrezno obvestili medije.

Če se želite na natečaj prijaviti, nam torej do 28. 2. 2022 do 23:59 pošljite naslednje: 

• izdelan sinopsis knjige na največ treh straneh A4 formata,

• 15−20 strani iz knjige vsaj v skicah,

• vaš CV z morebitnim seznamom dosedanjih objav na največ dveh straneh A4 formata,

podpisano izjavo, da ste vi avtorica oz. avtor prijavljenega risoromana, ter da gre za izvirno delo, ki prej ni bilo še nikjer objavljeno,

navedbo, katere 3 od doslej izdanih VVKnjig so vam najboljše in zakaj,

razlago, čemu želite svojo knjigo izdati pri naši založbi.

Vse navedeno lahko pošljete po pošti na naslov VigeVageKnjige, za NATEČAJ ZA RISOROMAN, Runkova 2, 1000 Ljubljana (prosimo, pošljite kuverto s priporočeno pošto, da se ne bi izgubila, ali pokličite na 070 45 00 67, da se najavite, in jo prinesite v pisarno osebno – razpis ni anonimen) ali z e-pošto na naslov anja@vigevageknjige.org, prav tako v zadevo napišite: NATEČAJ ZA RISOROMAN (večje priponke, prosimo, naložite na wetransfer in nam pošljite samo linke). Gradiva, prispelega po pošti, ne pošiljamo nazaj, lahko pa ga prevzamete osebno v pisarni VVK na Runkovi 2. Vsak oz. vsaka se lahko prijavi zgolj z enim svojim delom. Prijavijo se seveda lahko tudi tandemi, vendar se v tem primeru honorar deli med oba avtorja / avtorici v deležih, ki ju določimo skupaj.

Uredništvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od poslanih predlogov, če presodi, da nobeden ne ustreza usmeritvam 8. letnika. Svojo odločitev bo uredništvo sporočilo najkasneje 1. 6. 202na svojem FB profilu, na svoji spletni strani v razdelku Novice ter z elektronskim sporočilom avtorici ali avtorju. Z morebitnimi dodatnimi vprašanji pišite na anja@vigevageknjige.org

Veselimo se vaših del in se vam zahvaljujemo, če nam jih boste zaupale/zaupali v branje. Zavezujemo se, da vaših podatkov ali poslanih del nikoli ne bomo posredovali nikomur izven uredništva založbe VigeVageKnjige in da bomo absolutno spoštovali vaše zaupanje ter diskretno ravnali z vsemi prispelimi deli. Svojo odločitev bomo sprejeli po tehtnem premisleku.

Vsak dan je dan za – risoroman! :-)

VigeVageKnjige